ICE deadline gehaald door 83% deelnemers

 

Op 1 juli verliep de deadline (3 wedstrijden) voor de ICE; 114 deelnemers (83%) hebben hier keurig of ruimschoots voldaan. Zestien deelnemers hebben moeten opgeven. De ICE-commissie heeft 8 deelnemers die 0 of 1 wedstrijd hadden gespeeld uit de competitie gehaald. Aan zeven spelers is coulance verleend.

 

 

Deadline 1 juli

Uit de ervaring van de ICE-commissie blijkt dat het de voorkeur verdient om de ICE-wedstrijden zoveel mogelijk voor 1 juli te spelen. In de maanden juli en augustus is relatief weinig tijd vanwege de vakanties van de meeste deelnemers. Oproepen in het verleden om hiermee rekening te houden hadden te weinig effect, zodat in september in een aantal poules alleen reglementaire eindstanden konden worden opgemaakt. Wij hebben daarom vanaf 2007 een tussentijdse deadline ingesteld: voor 1 juli dienen 3 wedstrijden te worden gespeeld. Over deze deadline is uitgebreid gecommuniceerd.

 

De ICE-commissie heeft op 3 juli de voortgang besproken. Op hoofdlijnen zijn we tevreden. In de meeste poules is de voortgang uitstekend.

We hebben ons ook beraden over acties richting de deelnemers die de deadline niet hebben gehaald. We hebben besloten om de deelnemers die twee wedstrijden hebben gespeeld nog een kans te geven. Zij komen er af met een waarschuwing en de verplichting om een lijstje met afspraken over de resterende wedstrijden te sturen aan hun competitieleider. In verband met de naderende vakanties lopen zij namelijk nu al een serieus risico om in de knel te komen met de finale deadline van 22 september. 

 

De deelnemers met 0 of 1 wedstrijd hebben we stuk voor stuk besproken. Er zijn twee hoofdoorzaken voor het niet halen van de deadline: onvoldoende tijd/prioriteit en blessures. Met de eerste categorie waren we snel klaar: uit de competitie nemen. Veel prettiger voor hun tegenstanders en wij kunnen stoppen met schoolmeestertje spelen: liever een iets kleinere ICE met deelnemers die actief en tijdig hun afspraken maken en regelmatig hun wedstrijden spelen.

 

Blessuregevallen zijn heel vervelend. Hierbij zijn vaak heel gemotiveerde spelers, die balen als een stekker dan ze niet kunnen spelen. Zulke deelnemers willen we graag houden. Toch moeten we nu actie ondernemen, omdat we competitievervalsing ten allen tijde vermijden en moeten we in september een eindstand opmaken. Een aantal deelnemers (16) heeft zich uit eigen beweging teruggetrokken. Er zijn 8 deelnemers uit de competitie genomen. Aan zeven spelers is coulance verleend.

 

Criteria coulanceregeling

 

 • De deelnemer heeft tijdig contact opgenomen met de competitieleider

 • De deelnemer heeft voor 1 juli minimaal 1 wedstrijd gespeeld

 • Voor 1 augustus dienen 3 wedstrijden gespeeld te zijn

 • Voor 13 juli een lijst met afspraken voor alle nog te spelen wedstrijden aan de competitieleider mailen

   

  In de standen staan mogelijk nog een aantal deelnemers met slechts 0 of 1 gespeelde wedstrijd. Bij deze deelnemers zijn 1 of meerdere wedstrijden vervallen van deelnemers die zich hebben terugtrokken of door de ICE-commissie uit de competitie zijn gehaald.

   

  Verder vragen wij de deelnemers dringend om de resterende wedstrijden zoveel mogelijk in de maand juli te spelen. Veel deelnemers zijn in juli en augustus op vakantie en begin september zijn de clubkampioenschappen. Alle wedstrijden moeten voor 22 september zijn gespeeld. Maak in ieder geval nu je afspraken voor de resterende wedstrijden.


ICE-evenementen

 

Zondag 6 oktober: ICE-finales en PD-toernooi

Op zondag 6 oktober worden alle kampioenswedstrijden (ICE-bokaal en Aletta Jacobsbokaal) gespeeld op Corpus den Hoorn. Tevens zijn op deze dag banen gereserveerd voor het spelen van  beslissingswedstrijden voor promotie en degradatie. Tevens is er een toernooitje voor alle andere ICE-rs van 12.00 – 17.00 uur. 

 

Zaterdagavond 16 november: Slottoernooi

Traditioneel ronden we het seizoen af met het slottoernooi. Dit jaar op zaterdagavond 16 november. Op die avond spelen we een dubbeltoernooi met spelers / speelsters van jouw ICE niveau. Na afloop van het toernooi worden de kampioenen van de ICE-competitie gehuldigd. En daarna wordt er in de hoogste klassen geloot voor de poule-indeling voor ICE 2020. 

 

Opgaveformulieren staan op CC-website: https://www.creamcrackers.nl/index.php?page=ICE_Formulieren&sid=1

 

 

Nieuws overzicht