Nieuwsbrief oktober 2022

Het seizoen 2022/2023 is inmiddels enkele weken op weg en we hebben de switch van buiten naar
binnen weer gemaakt. In deze nieuwsbrief even aandacht voor 3 punten:

 1. Competitie voorjaar 2023 Jeugd
 2. Start incasso betalingen seizoen 2022/2023
 3. Overige

 

Competitie voorjaar 2023 Jeugd

Onlangs is er een mail gestuurd naar alle leden inzake de voorjaarscompetitie. Deze mail is/was alleen voor senioren die competitie spelen! De jeugdleden van de Cream Crackers hebben de
voorjaarscompetitie in het pakket zitten. Dat wil zeggen dat je dus naast de trainingen en het lidmaatschap ook deel gaat nemen aan de voorjaarscompetitie 2023. Wij hanteren dit principe in
navolging van de KNLTB om kinderen meer op tennis te laten zitten dan alleen op training. Bovendien is wedstrijden spelen super leuk en leerzaam en daarnaast ook gezellig met je team!

Je hoeft verder niks te doen om deel te nemen. In principe gaan we ervan uit dat iedereen deel wil nemen en zullen we iedereen ook indelen in een team. Mocht je toch niet deel willen nemen aan
deze competitie dan dien je je af te melden voor 27 november 2022. Dit kan per mail naar jeugd@creamcrackers.nl onder vermelding van je naam en reden.

Meer informatie over de verschillende competitievormen is te vinden via onze jeugd wedstrijdpagina. De competitie is altijd op zondag en de data die je alvast kunt noteren voor de  voorjaarscompetitie 2023 zijn weergegeven in onderstaande tabel:

 Competitie voorjaar 2023

Start incasso betalingen seizoen 2022/2023

Het seizoen is een aantal weken op weg en aan het eind van de maand (oktober) gaan we starten met de incasso voor de gelden van de pakketten voor het seizoen 2022/2023. Net als voorgaande jaren zullen jullie een betaalverzoek ontvangen vanuit ClubCollect. Voor de betaling kan weer gekozen worden tussen een betaling ineens of een betaling in termijnen, dit wordt aangeven via ClubCollect. Vriendelijk verzoek om spoedig na ontvangst van het verzoek actie te ondernemen!

Overige

 Tot slot en ter info nog een paar algemene zaken:

 • Er zal er geen training worden gegeven in de Herfstvakantie (17 t/m 23 oktober),
  Kerstvakantie (24 december 2022 t/m 8 januari 2023, De Krokusvakantie (25 Februari
  t/m 5 maart) en de Meivakantie (29 april t/m 7 mei 2023)
 • We proberen de ATP op zaterdagochtend binnenkort weer op te starten. Als dit lukt
  ontvangen jullie daar een bericht van.
 • In de app zullen we af en toe ook wat leuke toernooien in de buurt gaan delen als deze er
  zijn en we hiervan op de hoogte zijn.
 • Zit je nog niet in de groepsapp jeugdtennis Cream Crackers (alleen ontvangen app)
  waarin we berichten delen inzake jeugdtennis. Geef dit dan even door per mail via
  jeugd@creamcrackers.nl dan voegen we je toe.

Dit was het voor nu, zijn er vragen over bovenstaande zaken vraag je trainer even rond de les of mail
naar jeugd@creamcrackers.nl, veel tennisplezier en een sportieve groet,


De trainers en Jeugdcommissie

Jeugd Overzicht