ALV 28 januari (update)

Op zaterdag 28 januari is het weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Cream Crackers, de ALV. Om 16:00 uur verwelkomen we jullie graag op park Corpus den Hoorn (inloop 15:45 uur).

Alle informatie en de stukken ter voorbereiding op de ALV vind je hier (wel eerst inloggen). 

De ALV vindt plaats op de bovenverdieping  van de Stadjershal. We lichten de jaarrekening van 2022 en de begroting voor 2023 toe en laten afgelopen jaar de revue passeren. Extra aandacht zal er zijn voor de situatie rondom de Stadjershal. De verkoop van de hal stelt de vereniging voor nieuwe uitdagingen. Deze uitdagingen leiden tot voorstellen die het bestuur aan de leden wil voorleggen ter besluitvorming.  Dus wil je weten welke plannen er voor de toekomst liggen en wil je hierover meebeslissen? Kom dan naar de ALV op 28 januari! Na afloop is het tijd om gezamenlijk te proosten op het nieuwe jaar!

Nieuws Overzicht