De Vertrouwens Contact Persoon

Monique Stubbe

Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag binnen onze tennisvereniging? Meld dit dan! Je kunt terecht bij mij als onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging. Je kunt via een email contact met mij maken.

Monique Stubbe.
vertrouwenscontactpersoon@creamcrackers.nl

Binnen onze tennisvereniging Cream Crackers willen we een veilige sportomgeving bieden waar iedereen met plezier kan tennissen en waar je je thuis kunt voelen. Bij onze vereniging proberen we ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Als je toch te maken krijgt met ongewenste situaties, kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je je verhaal kwijt in een vertrouwelijk gesprek en word je geholpen de juiste weg te vinden om tot een oplossing te komen. Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een eind gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. 

Vertrouwens Contact Persoon Overzicht