Grote update Blaashal - lees je mee?

Blaashal

Aankomende week wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor onze nieuwe blaashal. Deze blaashal zal over de banen 7 t/m 10 worden geplaatst en er, volgens de planning,  begin oktober staan. Dit betekent ook dat vanaf maandag 21 augustus banen 7 t/m 10 niet bespeelbaar zijn, totdat de hal er staat. 

Op de eerder vraag vanuit het bestuur “wie wil er meehelpen om een succesvolle exploitatie neer te zetten” waren er gelukkig ruim 20 leden die hun diensten hebben aangeboden. Vanuit deze groep hebben we een aantal leden (Paul Monninkhof, Frank Winkel, Rose Kempen (communicatie) en Hans Unger) gevraagd om het voortouw te nemen. Dit doen zij inmiddels vanuit de nieuw opgezette “blaashal commissie”. Zij zullen de overige leden die hun diensten hebben aangeboden benaderen om af te stemmen wat zij kunnen en willen doen.

Inmiddels is er al het een en ander opgestart en kan je je opgeven voor:

  • De wintertrainingen (zie de website)
  • De Wintercompetitie (opzet: zoals in de Stadjershal) op de dinsdagmorgen en de zondag (opgeven kan via https://www.toernooi.nl/tournament/1182337E-7BCC-43E8-9816-15CCA4CCF0DA). Er hebben zich inmiddels al meer dan 40 mensen opgegeven!
  • Ook gaat het mogelijk worden om een baan in de blaashal te huren, zowel via 'vaste verhuur' (elke week hetzelfde uur) als via losse verhuur.
    Over deze mogelijkheden en de tarieven ontvangen jullie spoedig meer informatie.

Mocht je een vraag hebben of belangstelling hebben voor het huren van een baan, mail naar blaashal@creamcrackers.nl 

Sportieve groeten, Het bestuur

Nieuws Overzicht