Fair play

Tennisvereniging Cream Crackers is een vereniging die uiteraard het principe van Fair Play binnen de vereniging wil doorvoeren. Op dit moment wordt tijdens de informatieavond voor ouders aandacht besteed aan dit thema. Verder streeft de jeugdcommissie ernaar om hierin een rol te vervullen tijdens de tennisactiviteiten op het park. Wanneer onsportief gedrag wordt geconstateerd, wordt hier wat van gezegd.

De volgende spelregels van sportiviteit en respect worden in acht genomen:

  1. Voor en na de wedstrijd geven wij elkaar de hand.
    Alvorens de wedstrijd begint geven de spelers elkaar de hand waarmee zij verklaren een ‘faire’ wedstrijd te willen spelen. Na afloop van de wedstrijd worden de tegenstanders bedankt.
  2. Op en om de tennisbaan houdt iedereen zich aan de regels.
    Op de tennisbaan gelden bepaalde spelregels, maar ook buiten de baan gelden er bepaalde regels die gerespecteerd dienen te worden. Niet alleen de deelnemers maar ook de ouders/ supporters dienen zich aan de opgestelde gedragsregels te houden.
  3. Niet schelden op en om de tennisbaan.
    Schelden op en om de baan hoort niet en staat niet. Iedereen moet iedereen aan kunnen spreken op zijn of haar taalgebruik. Een speler is zelf verantwoordelijk voor de eigen daden.

De jeugdcommissie informeert de jeugd hierover, controleert ze op de regels en corrigeert ze als de regels niet worden nageleefd.

Competitie jeugd Overzicht