Tennis Alles-in-1

Wordt jeugdlid van Cream Crackers, een echte JeugdKrekker. Lees snel verder voor meer informatie.

Welkom op tennis.

Een keer aanmelden voor lidmaatschap, wintertraining, zomertraining en competitie.  Dat kan bij Cream Crackers met een totaalpakket voor de jeugd.

Klik of tik op DEZE LINK voor de KNLTB-presentatie.
En klik of tik op de DEZE LINK om naar het aanmeldformulier te gaan.

Hieronder een overzicht van de pakketten en de tarieven, en de voorwaarden

Rood, oranje, groen en geel (ROGG) basis/ plus
Een keer aanmelden voor lidmaatschap, wintertraining, zomertraining en competitie. Dat is handig!
De pakketten die we hanteren voor het seizoen 2020/2021 zijn net als afgelopen jaar het basispakket in ROGG en het basispakket plus in ROGG. In alle pakketten zit dit jaar ook de competitie en de clubkampioenschappen.

Lopende het seizoen ontvangen jullie meer informatie over de clubkampioenschappen en de competitie ( voorjaar 2021). De betaling zal net als voorgaande jaren gaan middels 10 termijnen of het totaalbedrag ineens. 

Basispakket rood

-        1x  training zomer

-        1x training winter

-        Deelname competitie voorjaar

-        Lidmaatschap

-        Deelname clubkampioenschappen

 

Kosten: € 367,- per jaar

Basispakket oranje

-        1x  training zomer

-        1x training winter

-        Deelname competitie voorjaar

-        Lidmaatschap

-        Deelname clubkampioenschappen

 

Kosten: € 503,- per jaar 

Basispakket groen

-        1x  training zomer

-        1x training winter

-      Lidmaatschap

-        Deelname competitie voorjaar

-        Deelname clubkampioenschappen

 

Kosten: € 503,- per jaar 

Basispakket geel

-        1x training zomer

-        1x training winter

-        Lidmaatschap

-        Deelname competitie voorjaar

-        Deelname clubkampioenschappen

 

Kosten: € 503,- per jaar 

Basispakket rood plus

-        2x  training zomer

-        2x training winter

-        Deelname competitie voorjaar

-        Lidmaatschap

-        Deelname clubkampioenschappen

 

Kosten: € 605,- per jaar

Basispakket oranje plus

-        2x  training zomer

-        2x training winter

-        1x bewegingsscholing

-        Deelname competitie voorjaar

-        Lidmaatschap

-        Deelname clubkampioenschappen

 


Kosten
: € 1157,- per jaar 

Basispakket groen plus

-        1x training zomer 1 uur

-        1x training winter 1 uur

-        1x training winter 1,5 uur

-        1x training zomer 1,5 uur

-        1x bewegingscholing

-        Deelname competitie voorjaar

-        Lidmaatschap

-        clubkampioenschappen

Kosten: € 1355,- per jaar 

Basispakket geel plus

-        1x training zomer 1 uur

-        1x training winter 1 uur

-        1x training winter 1,5 uur

-        1x training zomer 1,5 uur

-        Fysieke training

-        Deelname competitie voorjaar

-        Lidmaatschap

-        Clubkampioenschappen

Kosten: € 1355,- per jaar 

 

Tevens zijn er 2 bouwstenen toe te voegen ( indien realiseerbaar):

1.     90 minuten trainen i.p.v. 60 minuten

2.     Fysieke training  ( € 275 per seizoen)

 

De globale dagen waarop de trainingen worden gegeven en voor welke kleuren zijn in onderstaand schema weergegeven.

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Rood

 

 

Vanaf 13.30

Vanaf 15.30

Vanaf 13.30

Oranje

 

Vanaf 15.30

Vanaf 13.30

Vanaf 15.30

Vanaf 15.30

Groen

17.30

Vanaf 15.30

Vanaf 14.30

Vanaf 15.30

Vanaf 16.30

Geel

17.30

Vanaf 16.30

Vanaf 16.30

Vanaf 16.30

Buiten vanaf 16.30

 

Het is nog steeds mogelijk om privé of in een duo te blijven trainen, deze kosten vallen buiten de pakketten en gaat in overleg met de trainers. Ook is er de mogelijkheid om in kleinere groepen te trainen( 4/5 personen). Het tarief voor deze training is wel iets hoger dan voor een normale groepstraining.

Voorwaarden deelname pakketten

o   Het pakket omvat lidmaatschap, training en competitiebijdrage. Geen mogelijkheid om een deel van een pakket af te nemen.

o   Het pakket kan uitgebreid worden met twee onderdelen: 90 ipv 60 minuten training en fysieke training.

o   Het pakket gaat uit van de duur van een(school) jaar, van september tot en met  augustus, en wordt stilzwijgend verlengd.

o   De aanmelding vindt plaats via de trainer op basis van advies na proefles.

o   In juni ontvangen de ouders van het jeugdlid een advies van de trainer over het pakket voor het volgende schooljaar. Zonder tegenbericht of opzegging wordt het jeugdlid conform het advies ingedeeld.

o   Het tarief van de jeugdpakketten is een jaarbedrag.

o   De facturatie van de jeugdpakketten vindt plaats via Club Collect. Club Collect biedt de mogelijkheid om in één keer te betalen, of in maximaal tien termijnen. NB: bij betaling in termijnen wordt er per termijn 1 euro incassokosten geïnd.

o   Officiële instroommomenten voor de pakketten zijn september (start schooljaar) en maart (start buitenseizoen). We proberen te allen tijde nieuwe kinderen te plaatsen op basis van beschikbaarheid in de groepen.

o   Opzeggen kan voor 30 juni of tussentijds voor 31 december. Als een jeugdlid opzegt, dan geldt dat voor het gehele pakket, dus ook voor het lidmaatschap.

o   Een opzegging is geldig wanneer deze is gemaild naar jeugdkrekkers@creamcrackers.nl. De jeugdcommissie zorgt ervoor dat de ledenadministratie geïnformeerd wordt.

o   Bij blessures of ander persoonlijke omstandigheden waardoor niet getennist kan worden, is minimaal 6 maanden verschuldigd (uitgaande van september of februari

o   In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Je bent jeugdlid bij Cream Crackers tot en met het jaar waarin je 17 wordt.

Klik of tik op de DEZE LINK om naar het aanmeldformulier te gaan.

 

 

 

 

Tennis Alles-in-1 Overzicht