Technische Commissie

Wat doen wij?
De technische commissie (TC) van Cream Crackers houdt zich bezig met:
- De organisatie van de trainingen
- De organisatie van de competitie
- Het opleidingsbeleid van de vereniging
- De afstemming met toernooicommissies binnen Cream Crackers
- De ontwikkeling van het nieuwe aanbod.

Wie zijn wij?
De TC van Cream Crackers bestaat uit de volgende leden:
- Mieke Zijl: voorzitter, algemene zaken & opleidingsbeleid van de vereniging
- Henk Jan Zilverberg & Hans Unger: organisatie van de trainingen
- Tonny Robbers: organisatie van de competitie
- Rose Kempen: afstemming met toernooicommissies binnen Cream Crackers
- Annelyn Hazelhoff: communicatie
- Trainersteam: ontwikkeling van het nieuwe aanbod.

Hoe zijn wij te bereiken?
Het e-mailadres voor algemene vragen aan de TC is: technischecommissie@creamcrackers.nl.
Het e- mailadres voor vragen met betrekking tot de competitie is: competitie@creamcrackers.nl.

Hoe werken wij?
De Organisatie Van De Trainingen
De TC stelt twee keer per jaar de aanmelding voor tennislessen open. Leden van Cream Crackers kunnen namelijk zowel gedurende de zomerperiode (april-september) als tijdens de winterperiode (september-maart) een trainingscyclus volgen. Leden kunnen zich hiervoor opgeven via de website. De indeling van de tennislessen wordt gemaakt door de trainers van Cream Crackers. Vervolgens communiceert de TC deze indeling aan de leden, waarna de trainingscyclus kan beginnen. Meer informatie is hier te vinden.

De Organisatie Van De Competitie
Op dit moment doet Cream Crackers mee aan de volgende KNLTB-competities: voorjaars- en najaarscompetitie op vrijdagavond en in het weekend, Heren Dubbel 50+ op maandag en Dames Dubbel op donderdagochtend.
Twee keer per jaar stelt de TC de aanmelding voor de competitie open, namelijk voor de voorjaars- en najaarsperiode. Leden van Cream Crackers kunnen zich hiervoor opgeven via de website. Verder regelt de TC onder meer de volgende zaken voor de competitie: de indeling van de competitieteams; de communicatie met de KNLTB, competitieteams en verschillende commissies binnen Cream Crackers; de uitnodigingen; de indeling van de thuiswedstrijden; het baan- en VCL-schema. Bovendien organiseert de TC een kick-off. Hierbij krijgen de competitieteams de mogelijkheid een training te volgen, de ballen op te halen, VCL-informatie te ontvangen en de competitiebijdrage (120 euro per team) te voldoen. Meer informatie is hier te vinden.

Het Opleidingsbeleid Van De Vereniging
In 2018 is Cream Crackers overgegaan van een selectiebeleid naar een opleidingsbeleid. Cream Crackers streeft ernaar om zoveel mogelijk jeugd te voorzien in zijn behoefte om te tennissen. Daarom werkt Cream Crackers met verschillende jeugdpakketten. Deze pakketten bieden jeugdleden de mogelijkheid om zowel te trainen als competitie te spelen bij Cream Crackers. Meer informatie is hier te vinden.

Toernooien
Door verschillende commissies worden er allerlei toernooien bij Cream Crackers georganiseerd. Hierbij zorgt de TC voor de afstemming met die commissies. Meer informatie is hier te vinden.

De Ontwikkeling Van Het Nieuwe Aanbod
De TC volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen om aan de hand daarvan de wensen en behoeften van de leden te vertalen naar nieuw aanbod. Zo biedt Cream Crackers naast de reguliere trainingen ook MKMT voor senioren en fysieke trainingen aan. Binnenkort zijn de padelbanen volledig gerealiseerd. De padelcommissie gaat zich bezighouden met de padelcompetitie en de ontwikkeling van het padelaanbod. Meer informatie over padel bij Cream Crackers is hier te vinden.