WIJZIGING CONTRIBUTIE INNEN

Vanaf dit seizoen verandert de manier van betalen van je contributie, ook als je in het verleden hebt gekozen voor automatische incasso. Lees het bericht over ClubCollect goed door, want je moet zelf actie ondernemen zodat de contributie kan worden betaald.

De afgelopen tijd is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Om dat op te lossen gaan we vanaf dit seizoen samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen. ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat.

Dit moet je doen
Enige tijd geleden heb je een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post ontvangen. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen  tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. 

Heb je nog geen actie ondernomen doe dit dan snel zodat je de contributie betaalt en je je ledenpas kan afhalen en lekker kunt gaan tennissen.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de voorzitter en/of de secretaris altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de voorzitter en/of de secretaris als ClubCollect hier altijd voor open.

Nieuws overzicht