Bestuur en Commissies

Het nieuwe bestuur (2022) bestaat uit: Tim Verver, Anniek Stijkel, Marijke Hanania, Mieke Zijl en Niels Heinis.

Voorzitter Tim Verver voorzitter@creamcrackers.nl
Vice voorzitter vacant vicevoorzitter@creamcrackers.nl
Secretaris Anniek Stijkel secretaris@creamcrackers.nl 
Penningmeester
(IBAN Cream Crackers NL74RABO0141065338)
Marijke Hanania penningmeester@creamcrackers.nl 
Algemeen bestuurslid Mieke Zijl  
Algemeen bestuurslid Niels Heinis  
Algemeen bestuurslid    

Benieuwd naar onze bestuursleden? Kijk in de bijlage (zie onder) voor een korte voorstelronde! 

COMMISSIES (in alfabetische volgorde)

Baancommissie: - vacant
Barcommissie: barcommissie@creamcrackers.nl vacant
G-tennis: gtennis@creamcrackers.nl (Jopie en Saskia)
ICE-Commissie: ice@creamcrackers.nl (voorz. Eric Vos)
Jeugdcommissie: jeugd@creamcrackers.nl (voorz. vacant)
Ledenadministratie: ledenadministratie@creamcrackers.nl (Ellard, Michael & Jiska)
PR & Communicatie commissie: pr@creamcrackers.nl (Filipa en Esther)
Recreanten commissie: recreanten@creamcrackers.nl (voorz. Lieuwe van der Werff)
Sponsor- en kledingcommissie: sponsoring@creamcrackers.nl (Hendrik van der Zee, Mariël Pieters en Emma van Seventer) 
Technische commissie: technischecommissie@creamcrackers.nl  
Vertrouwenscontactpersoon vertrouwenspersoon@creamcrackers.nl (Monique Stubbe) 
Vorenkamp25+ commissie: vorenkamp25plus@creamcrackers.nl  
Vrijwilligerscommissie: vrijwilligers@creamcrackers.nl (Marianne van den Broek en Simone Smuling)
50+Commissie: 50plus@creamcrackers.nl (voorz. Ans Hagenaars)
25+ Toernooi Commissie: 25plus@creamcrackers.nl  

Downloads: