Contributie 2019

De contributies voor 2019 zijn op zaterdag 19 januari 2019 door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Volwassenen
 De contributie voor leden van 18 jaar en ouder bedraagt € 172,50. Het entreegeld (éénmalig) bedraagt € 25,00.

Ochtendleden
Wil je alleen tennisen van maandag t/m vrijdag tot 13.00 uur dan tennis je voor een gereduceerd tarief  en betaal je € 144,-. 

Studenten
Student zijn heeft zijn voordelen. Op vertoon van een kopie van je OV chipkaart kun je tennissen voor een gereduceerd tarief en ben je lid voor € 144,-.

Gedurende het seizoen lid worden
Vanaf 1 juni wordt maandelijks het tarief verlaagd met 12,5 % ten opzichte van de jaarlijkse contributie. Dit tarief is exclusief het entreegeld van € 25,-.

Jeugd
Je bent jeugdlid bij Cream Crackers t/m het contributiejaar waarin je 17 jaar wordt. De contributie voor jeugdleden bedraagt € 102,50. Jeugdleden krijgen een forse korting op de zomerlessen.

Korting met je Stadjerspas
Wanneer je in het bezit bent van een geldige coupon van de Stadjerspas kun je korting krijgen op de contributie.

Rekeningnummer G.L.T.V. Cream Crackers :  NL74RABO0141065338

Contributie wordt geïnd via Club Collect.

.