Contributie jeugd

Jeugd

Je bent jeugdlid bij Cream Crackers t/m het contributiejaar waarin je 17 jaar wordt. De contributie voor jeugdleden bedraagt € 102,50. De contributies voor 2018 zijn op vrijdag 26 januari 2018 door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. 

Kortingen

Op de contributie zijn een aantal kortingsregelingen van toepassing:

Gedurende het seizoen lid worden

Vanaf 1 juni wordt maandelijks het tarief verlaagd met 12,5 % ten opzichte van de jaarlijkse contributie. Jeugdleden betalen geen entreegeld van € 25,-.

Jeugd:

Jeugdleden krijgen een forse korting op de zomerlessen.