Vrijwilligerswerk is leuk en altijd met anderen!

Wanneer we allemaal als lid ons steentje bijdragen, is het niet vaak en niet zwaar. Voor alle taken geldt dat ze in teamverband worden uitgevoerd. Voor elke functie zoeken we dan ook meerdere mensen.

Draag je steentje bij in een van de volgende taken:

 Met enige regelmaat

  1. Nieuwe ledenverwelkomer: Voor nieuwe leden "een warm bad verzorgen" binnen de club , voor vergroting van binding nieuwe leden met vereniging. Naar commissie en bestuur terugkoppelen waar nieuwe leden tegen aan lopen – 2/3x per jaar bellen of training bezoeken in team van ca. 15 personen.
  2. Organisator ATP jeugd: organiseren van wedstrijdjes voor de jeugd op de zaterdagochtend in de winterperiode

Projectmatig

  1. Opzetten van (nieuw) aanbod bij Cream Crackers voor ouders van jeugdleden i.s.m. trainers
  2. Opzetten van (nieuw) tennisaanbod bij Cream Crackers voor werknemers i.s.m. trainers

 Enkele keren per jaar

  1. Helpen tijdens Open dag: bezoekers van de open dag voorlichting geven/enthousiasmeren over onze club en nieuwe leden helpen met het inschrijvingen als lid en voor de trainingen.
  2. VerenigingsCompetitieLeider (VCL) op zaterdag op de competitiedagen (april/mei) alles in goede banen leiden: organisatorisch (vnml bezetting van de banen), sporadisch tennis technische beslissingen nemen als er discussie op de baan is en mensen aanspreken op gedrag – 2 dagdelen per jaar in het weekend. Nodig: cursus via internet volgen. 

Lijkt je een taak leuk, stuur dan een mail naar vrijwilligers@creamcrackers.nl

Vrijwilligers gezocht voor G-tennis

Cream Crackers is op zoek naar vrijwilligers voor G-tennis, een nieuw initiatief. 

 Wat is G Tennis?

G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij G-tennis staat het plezier en enthousiasme voorop, het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden van de speler. G-tennis is met name bestemd voor spelers die ten gevolge van hun verstandelijke beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere evenementen. De KNLTB onderschrijft de slogan ‘wat normaal kan, moet normaal gaan. Wat speciaal moet, moet speciaal’. Hiermee wordt bedoeld dat G-tennissers, indien mogelijk, in het reguliere tennisleven mee kunnen draaien. G-tennissers voor wie dit niet mogelijk is, krijgen een speciaal aanbod. Een aantal verenigingen in het Noorden van het land hebben G-tennis al opgezet.  Vier mensen van Cream Crackers zijn daar bezoek geweest  en het enthousiasme om G-tennis binnen Cream Crackers op te zetten is alleen maar groter geworden.

 Taakomschrijving vrijwilligers

G-tennis kan niet zonder vrijwilligers! Bij G-tennisactiviteiten is minimaal één begeleider per vier deelnemers wenselijk. Vrijwilligers ondersteunen de trainer en helpen mee bij G-evenementen. Jaarlijks worden er door Special Olympics verschillende evenementen georganiseerd. Deze zijn op regio en type onderverdeeld.  Zo zijn er Internationale Spelen, Nationale Spelen en Regionale Spelen. Het begeleiden en meespelen van de G-tennissers is een taak van de vrijwilliger.

Lijkt het je leuk om G-tennissers te begeleiden, meld je dan bij Cream Crackers door een mail te sturen naar vrijwilligers@creamcrackers.nl 

Je wordt dan uitgenodigd voor een informatie avond. Hier wordt van alles verteld over het G-tennis en er wordt een film vertoond.

 

We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn voor het G-tennis als wij. Je kunt ons altijd benaderen voor vragen:

 

Jopie Lindeboom, Lizette van der Laan, Ans Hagenaars en Saskia Niewold