Reglement EK 2020

REGLEMENT  EK 2020

WEDSTRIJDPLANNING
1.    Alle deelnemers ontvangen het voorgestelde wedstrijdschema per email. De deelnemers dienen onderling echter zelf de definitieve afspraak over hun wedstrijd te maken.
2.    In geval van verhindering of (twijfel over) slechte weer- c.q. baancondi­ties MOET je contact opnemen met je tegenstander en in overleg een NIEUWE afspraak maken.

SPEELPERIODE
3.    De EK 2020 start op maandag 6 juli.
4.    De laatste wedstrijd moet gespeeld zijn op zondag 30 augustus.

WEDSTRIJDVERLOOP
5.    De regels van de Cream Crackers voor recreatief gebruik van de banen (digitaal afhangsysteem, schoeisel e.d.) zijn van toepassing. Aanwij­zingen van het baanpersoneel dienen zonder meer te worden opge­volgd.
6.    Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets (best of  three) volgens de standaard KNLTB-regels voor enkelspel. Dat wil zeggen: elke game 2 punten verschil; elke set bij 6-6 een tiebreak; 3e set is een volledige set.
7.    Een vanwege weersomstandigheden afgebroken wedstrijd wordt uitgespeeld vanaf de afgebro­ken stand (volledige ga­mes). Zelf een afspraak te maken over de nieuwe datum.
8.    De WINNAAR moet de uitslag inclusief setstanden doorgeven via de CC-website (ek2020/uitslagen doorgeven).

 (EIND)STANDEN POULES
9.    De puntentelling in de poulewedstrijden is als volgt:
     2-0 winst             : 2 wedstrijdpunten;      2-1 winst             : 2 wedstrijdpunten
     1-2 verlies            : 0 wedstrijd punten;     0-2 verlies            : 0 wedstrijdpunten
10.  Indien 2 of meer spelers in de eindstand evenveel wedstrijdpunten hebben beslist het onderlinge resultaat over de rangorde.
11.  Indien er één of meerdere spelers niet alle wedstrijden hebben gespeeld stelt de competitieleider de eindstand vast. 

BESLUIT
12.  Door inschrijving verbindt iedere deelnemer zich aan dit competitie-reglement.  
13.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider.

 EK 2020-commissie