Veel gestelde vragen

 1. Zijn de banen bespeelbaar?
 2. Kan ik een niet-lid introduceren?
 3. Kan ik een tennisbaan huren?
 4. Is er een ledenstop?
 5. Kan ik een tennisbaan (telefonisch) reserveren?
 6. Hoe beëindig ik mijn lidmaatschap ? Ontvang ik hiervan een bevestiging?
 7. Hoe en aan wie moet ik een adreswijziging doorgeven?
 8. Krijgen studenten korting op de contributie?
 9. Waarom moeten nieuwe leden entreegeld betalen?
 10. Hoe kom ik aan een ledenpas in de creditkaart-uitvoering?
 11. Waar kan ik informeren naar gevonden voorwerpen?
 12. Kan ik kortingsbonnen van de Stadjerspas bij Cream Crackers incasseren?
 13. Ik ben mijn ledenpas kwijt. Hoe kom ik aan een nieuwe pas?
 14. Ik heb een voorlopig pasje. Hoe lang duurt het voor ik mijn 'echte' pasje krijg?
 15. Tot welke datum kan ik mijn lidmaatschap omzetten naar ochtendlidmaatschap?
 16. Waar en wanneer mogen ochtendleden spelen?
 17. Ik wil graag lid worden, maar kan ik dan ook les krijgen?

 

1. Zijn de banen bespeelbaar?
Bij Cream Crackers kun je 7 dagen per week en 16 uur per dag terecht op de tennisbaan. Dat is ruim 100 uur per week. Vroege vogels kunnen om 7.30 uur al een balletje slaan. ´s Avonds kan er op Corpus den Hoorn tot 23.30 uur gespeeld worden en op Vorenkamp totdat het donker wordt. Beide tennisparken zijn elke dag open. De Kushion Kourt banen op Corpus den hoorn zijn het hele jaar open en praktisch onder alle weersomstandigheden bespeelbaar. Het gravelseizoen loopt van april tot in oktober. Het exacte begin en einde van het gravelseizoen is sterk afhankelijk van het weer (nachtvorst, hoeveelheid regen).

Je kunt telefonisch informeren of de (gravel)banen bespeelbaar zijn. Voor het park Corpus den Hoorn bel je hiervoor naar de Stadjershal (050) 526 87 43. Voor info over het park Vorenkamp bel je naar het Theehuis (050) 526 23 68. 
Het is niet mogelijk om telefonisch een buitenbaan te reserveren.

´s Avonds tussen 19.00 en 21.00 uur is de drukste periode op onze banen. Het kan dan voorkomen dat je (even) moet wachten voordat je kunt spelen. Het afhangsysteem zorgt voor een eerlijke verdeling van de speeltijd. Overdag is het over het algemeen rustig. Je hoeft dan niet te wachten en je kunt meestal zolang spelen als je wilt.

De meeste georganiseerde activiteiten, zoals competitie en toernooien vinden plaats in de weekenden op het park Corpus den Hoorn. Leden die recreatief willen spelen kunnen dan terecht op het park Vorenkamp.

De tenniscompetitie is geconcentreerd in een periode van 8 weken tussen half april en begin juni. Het bestuur houdt echter banen vrij voor recreatietennis. Op het park Vorenkamp zijn op zaterdag 3 of meer banen beschikbaar. Op zondag zijn op Vorenkamp de gehele dag 7 banen beschikbaar voor recreatief tennis.

Op deze site wordt een tenniskalender gepubliceerd waarop je precies kunt zien, waar en wanneer de competitie, toernooien en andere activiteiten plaatsvinden.

Terug naar index.

2. Kan ik een niet-lid introduceren?
Het is op beide parken mogelijk om niet-leden te introduceren. Je kunt een introductiekaart kopen bij de bar van het Theehuis Vorenkamp of bij de receptie van de Stadjershal. Cream Cracker-leden die niet-leden introduceren kunnen dat alleen doen op vertoon van hun lidmaatschapskaart. Eenzelfde persoon kan in het seizoen niet meer dan 3 keer worden geïntroduceerd. Ook introducées dienen gebruik te maken van het afhangsysteem.

Tarieven: 
Corpus den Hoorn: € 5,00 per persoon per dag.
Vorenkamp: € 5,00 per persoon per dag.

Voor GLTB-leden geldt een afwijkende regeling. Zij kunnen op door-de-weekse dagen tot 17.00 uur geïntroduceerd worden door Cream Crackersleden, zonder dat daarvoor een introductiekaart nodig is. Dit geldt alleen op park Vorenkamp. Het introducerende lid moet zelf meespelen. Introductie is slechts mogelijk als er geen Cream Cracker leden wachten. Het GLTB-lid moet zijn eigen lidmaatschapskaart aan de balie omruilen voor een introductiepas voor gebruik van het digitale afhangsyteem. Voor Cream Crackersleden geldt dezelfde regeling op de GLTB-banen.

Terug naar index.

3. Kan ik een tennisbaan huren?
Op het tennispark Corpus den Hoorn kunnen tennisbanen worden gehuurd. Het tarief bedraagt € 16,00 per uur per baan. Huurders kunnen zich vervoegen in de Stadjershal. Het is mogelijk om telefonisch te reserveren:(050) 526 87 43.
Het huren van een baan is niet mogelijk op maandag tot en met vrijdag na 18.30 uur en op zaterdag en zondag tijdens de voorjaarscompetitie.

Op het park Vorenkamp verhuurt Cream Crackers geen tennisbanen.

Binnenbanen kunnen gehuurd worden in de Stadjershal: telefoon (050) 526 87 43 . Gedurende het zomerseizoen geeft de Stadjershal een zomer-abonnement uit, waarop leden van Cream Crackers korting hebben.

Terug naar index.

4. Is er een ledenstop?
Nee. Cream Crackers heeft geen ledenstop. U kunt zich gedurende het gehele jaar als lid aanmelden. Zie op deze website bij het onderdeel: lid worden.

Terug naar index.

5. Kan ik een tennisbaan (telefonisch) reserveren?
Nee. Het is niet mogelijk om telefonisch een buitenbaan te reserveren. De spelers dienen naar het tennispark te gaan en in het digitaal afhangsysteem een baan af te hangen. Gebruik van het afhangsysteem is ten allen tijde verplicht en uitsluitend mogelijk met een geldig lidmaatschapskaart. Als het druk is zorgt het afhangsysteem ervoor dat de speeltijd eerlijk onder de leden wordt verdeeld.

Terug naar index.

6. Hoe beëindig ik mijn lidmaatschap? Ontvang ik hiervan een bevestiging?
Voor opzegging van het lidmaatschap betreffende een verenigingsjaar dien je gebruik te maken van het digitale formulier op de website. Stuur deze uiterlijk 31 december van het betreffende jaar naar de ledenadministratie van Cream Crackers. De ledenadministratie verstuurt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in de 2e week van januari van het volgend jaar een ontvangstbevestiging in. Indien je deze ontvangstbevestiging niet uiterlijk de 3e week van januari hebt ontvangen, dien je zelf contact op te nemen met ledenadministratie. De ontvangstbevestiging is het enige bewijs, dat het lidmaatschap is opgezegd. Adressen: ledenadminstratie@creamcrackers.nl of GLTV Cream Crackers, tav Ledenadministratie, Postbus 8009, 9702 KA Groningen


Terug naar index.

7. Hoe en aan wie moet ik een adreswijziging doorgeven?
Alle mutaties dien je zelf bij te houden in ons digitale systeem. Daarvoor ontvangt ieder lid een inlogcode en wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van je gegevens als (email) adres, telefoonnummer etc.
Voor leden die niet de beschikking hebben over een computer, geldt dat zij hun adreswijziging schriftelijk indienen bij de Ledenadministratie Cream Crackers, Postbus 8009, 9702 KA Groningen of deponeren in de groene postbusjes in de entree van de Stadjershal.
Het e-mailadres is : ledenadministratie@creamcrackers.nl


Terug naar index.

8. Krijgen studenten korting op de contributie?
Studenten, die recht hebben op een OV-Jaarkaart voor studenten, krijgen een korting op de contributie. Zij dienen een kopie van hun OV-Jaarkaart in te leveren bij de ledenadministratie Cream Crackers, Postbus 8009, 9702 KA Groningen of deponeren in het middelste groene postbusje in de entree van de Stadjershal.

De korting bedraagt € 27,50.

Terug naar index.

9. Waarom moeten nieuwe leden entreegeld betalen?
Net als bij de meeste (tennis)clubs in Groningen betalen leden bij Cream Crackers in hun eerste jaar éénmalig entreegeld. Het entreegeld is een financiële bijdrage van nieuwe leden voor de investeringen waarvoor Cream Crackers leden in het verleden reeds via hun contributie hebben betaald. 
Oud-leden, die na een onderbreking van maximaal drie jaar weer lid worden, hoeven geen entreegeld te betalen.

Het entreegeld bedraagt € 25,00.

Terug naar index.

10. Hoe kom ik aan een ledenpas in de creditkaart-uitvoering?
Indien je nog niet in bezit bent van een creditkaartpasje dan verzoeken wij je om er digitaal eentje aan te vragen vergezeld van twee recente pasfoto´s. Vergeet niet je naam te vermelden.
Het verzoek kun je sturen naar ledenadministratie@creamcrackers.nl

Terug naar index.

11. Waar kan ik informeren naar gevonden voorwerpen?
Op het tennispark Corpus den Hoorn kun je bij de balie of de bar van de Stadjershal informeren of je verloren voorwerp daar gevonden is. Waardevolle voorwerpen worden achter de bar of balie bewaard. Gevonden kleding wordt bewaard in een afgesloten kast.

Op het tennispark Vorenkamp kun je bij de bar in het theehuis informeren of je verloren voorwerp gevonden is. Waardevolle voorwerpen worden achter de bar bewaard. Gevonden kleding wordt meestal opgehangen aan de kapstok tegenover de bar.

Terug naar index.

12. Kan ik kortingsbonnen van de Stadjerspas bij Cream Crackers incasseren?
De gemeente Groningen stimuleert met de Stadjerspas haar inwoners deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Bij de Stadjerspas behoren bonnen voor korting op de contributie van sportverenigingen. Deze korting kun je bij Cream Crackers alleen verzilveren door de bon of bonnen persoonlijk in te leveren bij de ledenadministratie. 

Terug naar index.

13. Ik ben mijn ledenpas kwijt. Hoe kom ik aan een nieuwe pas?
Als je je ledenpas kwijt bent geraakt, kun je als volgt een nieuwe pas aanvragen: een enveloppe gericht aan de ledenadministratie met daarin € 5,- en een briefje voorzien van je naam adres woonplaats en telefoonnumer deponeren in de groene postbusjes in de entree van de Stadjershal of opsturen naar Ledenadministratie Cream Crackers, Postbus 8009, 9702 KA Groningen.

Terug naar index.

14. Ik heb een voorlopig pasje. Hoe lang duurt het voor ik mijn 'echte' pasje krijg?
Als je lid wordt ontvang je eerst een voorlopig ledenpasje waarmee je direct op onze banen op Corpus den Hoorn en Vorenkamp kunt spelen. Hierop staat een datum vermeld tot wanneer het pasje geldig is.
De officiële ledenpas wordt aangemaakt door de KNLTB. Dit duurt twee tot drie weken, gerekend vanaf het moment dat Cream Crackers jouw pasfoto´s heeft ontvangen. Vanaf augustus duurt dit langer (ca 6 weken) omdat de KNLTB dan minder frequent nieuwe spelerspassen verstuurd. Als je na 1 januari lid wordt krijg je het officiële pasje op 1 april (net als alle andere leden).
Het officiële pasje wordt per post toegestuurd.

Terug naar index.

15. Tot welke datum kan ik mijn lidmaatschap omzetten naar ochtendlidmaatschap?
Het is tot uiterlijk de tweede week van februari mogelijk om het senioren
lidmaatschap om te zetten naar het ochtendlidmaatschap. Je dient deze wens digitaal kenbaar te maken aan de ledenadministratie met vermelding van uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Mailadres is ledenadministratie@creamcrackers.nl

Ochtendleden kunnen voor een gereduceerde contributie tennissen van maandag t/m vrijdag tot 13.00 uur. De korting bedraagt € 25,00.

Terug naar index.

16. Waar en wanneer mogen ochtendleden spelen?
Ochtendleden mogen van maandag tot en met vrijdag tot 13.00 uur spelen op alle banen van Cream Crackers op de parken Corpus den Hoorn en Vorenkamp.

De korting voor ochtendleden op de contributie bedraagt € 25,00.

Terug naar index.

17. Ik wil graag lid worden, maar kan ik dan ook les krijgen?
Als je lid wordt (en contributie voldoet) op de open dag zul je geplaatst worden in een lesgroep als je dat wilt. Wie zich daarna nog als lid aanmeldt, kan zich ook aanmelden voor les, maar moet dan, net als alle andere leden, afwachten of plaatsing mogelijk is.

Terug naar index.