G-Tennis

Tennis is een sport voor iedereen. Dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale (gedrags)problemen. Daarom is er G-tennis! 

Wat is G-tennis?
G-tennis is met name bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere tennis activiteiten op een club. De KNLTB onderschrijft de slogan ‘wat normaal kan, moet normaal gaan’ en ‘wat speciaal moet, moet speciaal’. Hiermee wordt bedoeld dat G-tennissers, indien mogelijk, in het reguliere tennisleven mee kunnen draaien. G-tennissers voor wie dit niet mogelijk is, krijgen een speciaal aanbod. Dit aanbod bestaat uit aparte tennisactiviteiten en –evenementen. 

Bij G-tennis staat het plezier en enthousiasme voorop. 

G-tennis bij G.L.T.V. Cream Crackers
Sinds april 2018 bestaat het G tennis bij de Cream Crackers. In april en mei is er een clinic gegeven en hierna bestond de mogelijkheid voor de mensen om zich op te geven voor de lessen. 

Elke maandag avond van 19.30 tot 20.30 uur wordt er les gegeven door Frank Schenk op de clay court banen van de Stadjershal. Een vaste groepvan 8 deelnemers neemt hier enthousiast en fanatiek aan deel. De training wordt ondersteund door vrijwilligers. 

Afgelopen zomer bestond de mogelijkheid om vrij te tennissen op de maandag avond. Hier namen zowaar 11 mensen aan deel! 

Vanaf 10 september 2018 starten de winter trainingen. De mogelijkheid bestaat om elke week of 1 keer per 2 weken les te nemen. De kosten voor de les zijn 5 euro per les. 

Voor aanmelden, vragen of informatie kan er contact worden opgenomen met: gtennis@creamcrackers.nl