G-Tennis


Tennis is een sport voor iedereen. Dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale (gedrags)problemen. Daarom is er G-tennis!

Wat is G-tennis?
G-tennis is met name bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere tennis activiteiten op een club. De KNLTB onderschrijft de slogan ‘wat normaal kan, moet normaal gaan’ en ‘wat speciaal moet, moet speciaal’. Hiermee wordt bedoeld dat G-tennissers, indien mogelijk, in het reguliere tennisleven mee kunnen draaien. G-tennissers voor wie dit niet mogelijk is, krijgen een speciaal aanbod. Dit aanbod bestaat uit aparte tennisactiviteiten en –evenementen.

Bij G-tennis staat het plezier en enthousiasme voorop.

G-tennis bij G.L.T.V. Cream Crackers
Bij G.L.T.V. Cream Crackers wordt G-tennis in verschillende vormen aangeboden. We organiseren, trainingen, geven de mogelijkheid tot vrij spelen in de zomervakantie, en gaan met onze deelnemers naar toernooien. Bij alle activiteiten is er ondersteuning door een vrijwilliger/buddy.

Op dit moment hebben we G-tennis voor de leeftijd van 17+, dus voor een volwassengroep. In de toekomst willen we ook graag een kindergroep starten. Mocht je daar belangstelling voor hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Training
Sinds april 2018 bestaat het G tennis bij de Cream Crackers. Elke maandag avond van 19.30 tot 20.30 uur wordt er les gegeven op de topclay banen. Een vaste groep deelnemers neemt hier enthousiast en fanatiek aan deel. De training wordt ondersteund door vrijwilligers. Er is altijd plek voor nieuwe enthousiastelingen.

Vrijspelen
In de zomervakantie bieden we de mogelijkheid om op maandag avond vrij te tennissen. Aanmelden, uiterlijk 1 dag van te voren, is belangrijk, zodat er voldoende buddy’s zijn.

Toernooien
De g-tennissers bij Cream Crackers hebben vorig jaar met een toernooi meegedaan en hebben mooie medailles gewonnen. Helaas zijn de zomer-toernooien dit jaar niet doorgegaan vanwege de corona situatie, maar de bedoeling is om minstens met 2 toernooien per jaar mee te doen.

Wat kost het? En het materiaal?
De activiteiten, zoals de trainingen en het vrij spelen, vinden op de buitenbanen plaats. De mogelijkheid bestaat om elke week of 1 keer per 2 weken les te nemen. De kosten voor de les zijn 5 euro per les. Dit is ook het tarief per keer voor het vrij spelen in de zomer. Mocht je zelf geen racket hebben, dan kun je een leenracket van de club gebruiken. Je moet wel zelf voor je tennisschoenen zorgen. Wij zorgen natuurlijk voor de ballen.

Aanmelden of verdere vragen Voor aanmelden, vragen of informatie kan er contact worden opgenomen met: gtennis@creamcrackers.nl of 06-40274077.

We hopen je binnenkort op de baan te zien!