ICE Reglement

REGLEMENT  ICE 2022 

 WEDSTRIJDPLANNING 
1.
    Alle deelnemers ontvangen het voorgestelde wedstrijdschema per email. De deelnemers dienen onderling echter zelf de definitieve afspraak over hun wedstrijd te maken.
2.
    In geval van verhindering of (twijfel over) slechte weer- c.q. baancondi­ties MOET je contact opnemen met je tegenstander en in overleg een NIEUWE afspraak maken.

SPEELPERIODE
3.
    De ICE 2022 start op 1 mei.
4. Voor 1 augustus dienen minimaal 3 wedstrijden gespeeld te zijn.
5.
    De laatste wedstrijd moet uiterlijk gespeeld zijn op zondag 23 oktober.

WEDSTRIJDVERLOOP
6.    De regels van de Cream Crackers voor recreatief gebruik van de banen (Corona-protocol, digitaal afhangsysteem, schoeisel e.d.) zijn van toepassing. Aanwij­zingen van het baanpersoneel dienen zonder meer te worden opge­volgd.
7.
    Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets (best of  three).
8.
    Een vanwege weersomstandigheden afgebroken wedstrijd wordt uitgespeeld vanaf de afgebro­ken stand (volledige ga­mes). Zelf een afspraak te maken over de nieuwe datum.
9. Bij eenzijdige opgave (blessure, tijdgebrek e.d.) is het met wederzijds goedvinden toegestaan om de wedstrijd om een ander tijdstip uit te spelen. Indien de wedstrijd niet wordt uitgespeeld verliest de speler die opgeeft reglementair alle resterende games. (Bijvoorbeeld: Een opgave bij de stand 4-3 in de 1e set krijgt als uitslag: 6-3; 6-0).
10.
    De WINNAAR moet de uitslag inclusief setstanden doorgeven via de CC-website (ice/uitslagen en standen).

 (EIND)STANDEN POULES
11. De puntentelling in de poulewedstrijden is als volgt:
     2-0 winst             : 2 wedstrijdpunten;     
     2-1 winst             : 2 wedstrijdpunten;
     1-2 verlies            : 1 wedstrijdpunt;       
     0-2 verlies            : 0 wedstrijdpunten
12.
  Indien 2 of meer spelers in de eindstand evenveel wedstrijdpunten hebben beslist het onderlinge resultaat over de rangorde.
13.
  Indien er één of meerdere spelers niet alle wedstrijden hebben gespeeld stelt de poulemanager de eindstand vast. 

PROMOTIE EN DEGRADATIE-regeling
14.
  De promotie- en degradatie regeling word in mei gepubliceerd op de ICE-pagina´s van de website van Cream Crackers.

FINANCIËN
15.
  De deelnemers dienen de ICE-bijdrage van 10 euro voor 1 mei te voldoen.
16.
  Restitutie van de deelnemersbijdrage is alleen mogelijk bij terugtrekking voor de officiële start van de ICE-competitie.
17.
  Deelnemers die niet aan hun financiële verplichtingen met betrekking tot enige Cream Cracker-activiteit hebben voldaan, zijn van deelname aan ICE uitgesloten.

BESLUIT
18.Bij de inschrijving heeft iedere deelnemer ingestemd met het vermelden van zijn naam, telefoonnummer en emailadres op de deelnemerslijst.
19.
  Door inschrijving verbindt iedere deelnemer zich aan dit competitie-reglement.
20.
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de ICE-commissie. 

ICE-commissie