Voorwaarden plaatsing

Voorwaarden plaatsing

Er is een aantal voorwaarden opgesteld betreft inschrijving en plaatsing voor de trainingen. Lees deze even goed door zodat je tijdens de lesperiode niet voor verrassingen komt te staan.

ALGEMEEN

1.     Om aan padeltraining te kunnen deelnemen moet je lid zijn van G.L.T.V. Cream Crackers.  

2.     De lessen in het zomerseizoen starten in week 14, die van het winterseizoen in week 37.

3.     Een lesuur is 60 minuten.

4.     Er wordt gewerkt met een deadline voor het opgeven van de training. Deze houden we strak aan. De deadlines zijn (tenzij anders gecommuniceerd): 20 maart voor de zomertraining en 1 september voor de wintertraining. Als alle groepen vol zijn word je bij opgave na de deadline niet geplaatst maar wel op een reservelijst gezet, mochten er mensen afvallen dan krijg je hierover bericht.

5.     Om deel te nemen aan de training heb je dan ook een padelracket nodig. Heb je zelf geen padelracket dan is het mogelijk een racket te huren of lenen? Het is wel belangrijk dat je padelschoenen hebt die geschikt zijn voor kunstgras en sportkleding.

6.     In de zomer- en winter lessencyclus is een uitvalmogelijkheid inbegrepen van in elk geval 2 lessen.

7.     Het kan voorkomen dat je een keer niet op training kan komen. De gemiste les kan niet ingehaald worden. 

8.     Als je je hebt opgegeven voor een lessencyclus rekenen we ook op je aanwezigheid. Meld je je niet af indien je verhinderd bent dan heeft dit consequenties voor de aanmelding voor de trainingen voor het volgend trainingsseizoen. Je krijgt dan geen voorrang meer. Afmelden bij de training kan bij de trainer.

9.     Zwanger? Gefeliciteerd. Een blessure of ziekte, ontzettend vervelend. Het is helaas niet mogelijk om restitutie op het lesgeld te ontvangen wanneer dit aan de orde is.

 

BESCHIKBAARHEID

Hoe meer je beschikbaar bent hoe groter de kans dat je geplaatst wordt voor een training op het gewenste moment en dat je dus geplaatst wordt. We hebben een aantal spelregels opgesteld die gelden voor het plaatsen:

1.    Voor groepslessen dient je ten minste 2 volledige avonden beschikbaar te zijn voor een training. Kan je niet 2 volledige avonden beschikbaar zijn, dan dien je minimaal 3 avonden 3 uren beschikbaar te zijn. Kan je nooit om 18.30 of om 21.30 uur, dan moet daar tegenover staan dat je minimaal 3 avonden van 19.30 tot 21.30 uur beschikbaar bent.

2.    Hoe meer beschikbare uren worden opgegeven bij opgave voor de lessen, hoe meer flexibiliteit bij de indeling, hoe groter de kans op plaatsing.

 

TRAININGSINDELING 

1.     De indeling van de training wordt bepaald door de padelcommissie en de trainers.

 

2.     Dit geldt tevens voor de bepaling van de trainer, de groep, groepsgrootte, en lessenreeks

3.     De trainers hebben het recht na 3 lesweken te schuiven binnen de trainingsgroepen om ten aanzien van niveau homogene groepen te verkrijgen. Dit gaat altijd in overleg met jou.

4.     In verband met de open dagen van de club, waar nieuwe leden zich nog kunnen aanmelden, kan de trainingsindeling voor de zomer op zijn vroegst 1 dag voor aanvang van de lessen worden gepubliceerd op de website www.creamcrackers.nl.

OVERIG

1.     Het is ontzettend belangrijk dat de padelcommissie en trainers een correct telefoonnummer van jou hebben. Dit in verband met eventueel afbellen van de training.

2.     E-mailadres is een verplicht veld bij opgave voor de training. Alle communicatie verloopt namelijk per e-mail en/of de website.

3.     De trainingsgelden worden geïncasseerd via ClubCollect.

4.     Eventuele onderlinge wijzigingen/ voorstellen dienen altijd voorgelegd te worden aan de padelcommissie en trainers. Dit geldt ook voor wijzigingen in beschikbaarheid na opgave.

5.     In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist in eerste instantie de padelcommissie en in tweede instantie het bestuur.

 

Schade

1. Cream Crackers is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures opgelopen tijdens de training, tenzij ernstige nalatigheid van de trainer kan worden aangetoond.

2. Cream Crackers is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het verloren gaan van goederen van de deelnemers.