Selectietennis Cream Crackers

Cream Crackers heeft naast dat zij oog heeft voor de recreant ook oog voor de prestatieve kant van tennis. Selectietennis en recratief tennis geven een win-win situatie voor de vereniging.

Cream Crackers heeft ambitie om kweekvijver te zijn voor talent in Groningen en streeft naar deelname in de competitie op zo hoog mogelijk niveau. Op dit moment speelt zij respectievelijk 2e, 3e en 4e klasse gemengd zondag. In de samenstelling van de competitieteams streven wij naar een samenstelling waarbij minimaal 80% uit onze jeugd komt.

We streven binnen de vereniging naar het creeren van een infrastructuur voor talentontwikkeling en toptennis. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met partners in de omgeving zoals toptennis Groningen van Frans Wouters.

Binnen de vereniging is er een selectiecommissie ingericht om gezamenlijk met de trainers invulling te geven aan het selectiebeleid van de vereniging. De betrokken trainers zijn: Bart de Vries (seniorenselectie), Niels Koetje (juniorenselectie) en Frans Wouters vanuit Toptennis Groningen.

Binnen deze pagina is informatie te vinden over het trainingsaanbod, de competitieteams en de activiteiten die gehouden worden. 

Voor vragen of informatie zijn wij te bereiken via selectietennis@creamcrackers.nl. Contactpersoon is Mieke Zijl.