Telefoonnummers en mailadressen

Tennisparken
Clubhuis / Bureau Cream Crackers 050 525 99 69
Baan informatie tennispark Vorenkamp
050 526 23 68
Baan informatie tennispark Corpus den Hoorn
050 526 87 43
Henk Nieboer (Tennislessen)
050 525 99 69
Theehuis Vorenkamp
050 526 23 68
Stadjershal
050 526 87 43
Wedstrijdsecretariaat (Competitie)
06 533 762 61
Bestuur
Bestuur bereikbaar via
050 525 99 69
Voorzitter Jopie Lindeboom voorzitter@creamcrackers.nl
Vice-voorzitter Bram van der Veen vicevoorzitter@creamcrackers.nl
Secretaris Ronald Haan
Penningmeester, Marijke Hanania
PR & communicatie, Eveline Lether
Technischecommissie, Mieke Zijl
Jeugdcommissie, Bob Klaassen
Recreatencommissie, Lieuwe van der Werff & Martijn Termaat
Baancommissie, Chris Koens
Toernooicommissies

Vorenkamp 25+ (juni)
Maartje Storm

Midsummer Christmas Tournament (juli)
Jan Hilko Bramer
Cream Crackers Open (augustus)
Erwin van Dijk
Clubkampioenschappen (sept)
Catrinus van der Meer
050 528 09 40
c4@creamcrackers.nl
Overige commissies
Ledenadministratie ledenadministratie@creamcrackers.nl

Barcommissie, Jill Oberink

050 880 12 91
Sponsorcommissie Ronald Haan