Telefoonnummers en mailadressen

Tennisparken
Clubhuis / Bureau Cream Crackers 050 525 99 69
Baan informatie tennispark Vorenkamp
050 526 23 68
Baan informatie tennispark Corpus den Hoorn
050 526 87 43
Henk Nieboer (Tennislessen)
050 525 99 69
Theehuis Vorenkamp
050 526 23 68
Stadjershal
050 526 87 43
Wedstrijdsecretariaat (Competitie)
06 533 762 61
Bestuur
Bestuur bereikbaar via
050 525 99 69
Voorzitter vacant voorzitter@creamcrackers.nl
Vice-voorzitter vacant vicevoorzitter@creamcrackers.nl
Secretaris Jeroen Batterink
Penningmeester, Marijke Hanania
PR & communicatie, Eveline Lether
Algemeen Bestuurslid Bram van der Veen  
Algemeen bestuurslid Ronald Haan  voorzitter@creamcrackers.nl
Algemeen bestuurslid Bob Klaassen  
Technischecommissie, Mieke Zijl
Jeugdcommissie, vacant
Recreanten commissie, Lieuwe van der Werff
Baancommissie, Chris Koens
Toernooicommissies
Vorenkamp 25+ (juni)
Maartje Storm
Midsummer Christmas Tournament (juli)
Jan Hilko Bramer
Cream Crackers Open (augustus)
Erwin van Dijk
Clubkampioenschappen (sept)
Catrinus van der Meer
050 528 09 40
c4@creamcrackers.nl
Overige commissies
Ledenadministratie ledenadministratie@creamcrackers.nl
Barcommissie, Jill Oberink 050 880 12 91
Sponsorcommissie Ronald Haan