Telefoonnummers en mailadressen

Tennisparken
Clubhuis / Bureau Cream Crackers 050 525 99 69
Baan informatie tennispark Vorenkamp 050 526 23 68
Baan informatie tennispark Corpus den Hoorn 050 526 87 43
......  (Tennislessen) ........
Theehuis Vorenkamp 050 526 23 68
Stadjershal 050 526 87 43
Wedstrijdsecretariaat (Competitie) 06 533 762 61
Bestuur
Bestuur bereikbaar via
050 525 99 69
Voorzitter, Tim Verver voorzitter@creamcrackers.nl
Vice-voorzitter, vacant vicevoorzitter@creamcrackers.nl
Secretaris, Anniek Stijkel secretaris@creamcrackers.nl
Penningmeester, Marijke Hanania penningmeester@creamcrackers.nl
Algemeen bestuurslid - Mieke Zijl voorzitter@creamcrackers.nl
    
Overige commissies
Technische commissie technischecommissie@creamcrackers.nl   
Jeugdcommissie, vacant jeugd@creamcrackers.nl   
Recreanten commissie, Lieuwe van der Werff recreanten@creamcrackers.nl   
Baancommissie, Erwin van Dijk    baancommissie@creamcrackers.nl
Vrijwilligerscommissie, Marianne van den Broek en Simone Smuling vrijwilligers@creamcrackers.nl   
G-tennis commissie gtennis@creamcrackers.nl   
Ledenadministratie    ledenadministratie@creamcrackers.nl   
Barcommissie, vacant 050 880 12 91   
PR-commissie, Merel Twickler en Brenda Vrieze pr@creamcrackers.nl   
Sponsorcommissie  
Toernooicommissies   
Vorenkamp 25+ (juni) vorenkamp25plus@hotmail.com
Midsummer Christmas Tournament (juli) 25plus@creamcrackers.nl      
Cream Crackers Open (augustus) creamopen@creamcrackers.nl   
Clubkampioenschappen (sept) c4@creamcrackers.nl