Telefoonnummers en mailadressen

Tennisparken
Clubhuis / Bureau Cream Crackers 050 525 99 69
Baan informatie tennispark Vorenkamp
050 526 23 68
Baan informatie tennispark Corpus den Hoorn
050 526 87 43
......  (Tennislessen)
........
Theehuis Vorenkamp
050 526 23 68
Stadjershal
050 526 87 43
Wedstrijdsecretariaat (Competitie)
06 533 762 61
Bestuur
Bestuur bereikbaar via
050 525 99 69
Voorzitter vacant voorzitter@creamcrackers.nl
Vice-voorzitter vacant vicevoorzitter@creamcrackers.nl
Secretaris Jeroen Batterink
Penningmeester, Marijke Hanania
Algemeen bestuurslid Ronald Haan voorzitter@creamcrackers.nl
Technische commissie, Mieke Zijl
Jeugdcommissie, vacant
Recreanten commissie, Lieuwe van der Werff
Baancommissie, Chris Koens
Vrijwilligers commissie, Marianne van den Broek en Simone Smuling 
 
G-tennis commissie
Toernooicommissies
Vorenkamp 25+ (juni)
Maartje Storm
Midsummer Christmas Tournament (juli)
Jan Hilko Bramer
Cream Crackers Open (augustus)
Erwin van Dijk
Clubkampioenschappen (sept)
Catrinus van der Meer
050 528 09 40
c4@creamcrackers.nl
Overige commissies
Ledenadministratie ledenadministratie@creamcrackers.nl
Barcommissie, vacant 050 880 12 91
PR commissie, Eveline Lether  pr@creamcrackers.nl
 Sponsor commissie, Ina Ebbinge pr@creamcrackers.nl