Telefoonnummers en mailadressen

Tennisparken
Clubhuis / Bureau Cream Crackers 050 525 99 69
Baan informatie tennispark Vorenkamp 050 526 23 68
Baan informatie tennispark Corpus den Hoorn 050 526 87 43
......  (Tennislessen) ........
Theehuis Vorenkamp 050 526 23 68
Stadjershal 050 526 87 43
Wedstrijdsecretariaat (Competitie) 06 533 762 61
Bestuur
Bestuur bereikbaar via
050 525 99 69
Voorzitter, Tim Verver voorzitter@creamcrackers.nl
Vice-voorzitter, Niels Heinis vicevoorzitter@creamcrackers.nl
Secretaris, Anniek Stijkel secretaris@creamcrackers.nl
Penningmeester, Marijke Hanania penningmeester@creamcrackers.nl
Algemeen bestuurslid - Mieke Zijl voorzitter@creamcrackers.nl
    
Overige commissies
Technische commissie technischecommissie@creamcrackers.nl   
Jeugdcommissie, Mellanie Demkes, Niels Koetje, Joran Wolken, Arjen de Boer en Lianne Kampstra  jeugd@creamcrackers.nl   
Recreanten commissie, Lieuwe van der Werff recreanten@creamcrackers.nl   
Baancommissie, Erwin van Dijk    baancommissie@creamcrackers.nl
Blaashal commissie, Paul Monninkhof, Frank Winkel, Rose Kempen (communicatie), Hans Unger    blaashal@creamcrackers.nl
Vrijwilligerscommissie, Marianne van den Broek en Simone Smuling vrijwilligers@creamcrackers.nl   
G-tennis commissie gtennis@creamcrackers.nl   
Ledenadministratie, Jiska Brands, Ellard Oltmans en Michael de Lange  ledenadministratie@creamcrackers.nl   
Barcommissie, vacant 050 880 12 91   
PR-commissie, Filipa Fernandez en Esther Roelofs pr@creamcrackers.nl   
Sponsorcommissie, Hendrik van der Zee, Mariël Pieters en Emma van Seventer  sponsoring@creamcrackers.nl
Padelcommissie, John Reijne, Vincent Sleeking, Job Geerling, Ivo Brink, Sophie Hofland en Sido Nijholt  padel@creamcrackers.nl
Vertrouwenspersoon, Monique Stubbe vertrouwenspersoon@creamcrackers.nl
Toernooicommissies   
Vorenkamp 25+ (juni) vorenkamp25plus@hotmail.com
Midsummer Christmas Tournament (juli) 25plus@creamcrackers.nl      
Cream Crackers Open (augustus) creamopen@creamcrackers.nl   
Clubkampioenschappen (sept) c4@creamcrackers.nl