Telefoonnummers en mailadressen

Tennisparken
Clubhuis / Bureau Cream Crackers 050 525 99 69
Baan informatie tennispark Vorenkamp 050 526 23 68
Baan informatie tennispark Corpus den Hoorn 050 526 87 43
......  (Tennislessen) ........
Theehuis Vorenkamp 050 526 23 68
Stadjershal 050 526 87 43
Wedstrijdsecretariaat (Competitie) 06 533 762 61
Bestuur
Bestuur bereikbaar via
050 525 99 69
Voorzitter, Tim Verver voorzitter@creamcrackers.nl
Vice-voorzitter, vacant vicevoorzitter@creamcrackers.nl
Secretaris, Anniek Stijkel secretaris@creamcrackers.nl
Penningmeester, Marijke Hanania penningmeester@creamcrackers.nl
Algemeen bestuurslid - Mieke Zijl voorzitter@creamcrackers.nl
Algemeen bestuurslid - Merel Twickler    pr@creamcrackers.nl      
Overige commissies
Technische commissie, Mieke Zijl technischecommissie@creamcrackers.nl   
Jeugdcommissie, vacant jeugd@creamcrackers.nl   
Recreanten commissie, Lieuwe van der Werff recreanten@creamcrackers.nl   
Baancommissie, Erwin van Dijk    baancommissie@creamcrackers.nl
Vrijwilligerscommissie, Marianne van den Broek en Simone Smuling vrijwilligers@creamcrackers.nl   
G-tennis commissie gtennis@creamcrackers.nl   
Ledenadministratie    ledenadministratie@creamcrackers.nl   
Barcommissie, vacant 050 880 12 91   
PR-commissie, Merel Twickler en Brenda Vrieze pr@creamcrackers.nl   
Sponsorcommissie, Ina Ebbinge pr@creamcrackers.nl   
Toernooicommissies   
Vorenkamp 25+ (juni), Yvette Zomerman    vorenkamp25plus@hotmail.com
Midsummer Christmas Tournament (juli), Jan Hilko Bramer     25plus@creamcrackers.nl      
Cream Crackers Open (augustus), Erwin van Dijk   creamopen@creamcrackers.nl   
Clubkampioenschappen (sept), Catrinus van der Meer c4@creamcrackers.nl