Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
PadelCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
U wordt zowel tennis- als padellid bij ons. Daarom graag beide opties aanvinken!
Mocht u in het verleden getennist en/of padel gespeeld hebben en uw bondsnummer(s)
nog hebben, dan kunt u die hierboven invullen.
 

Studerend aan dagschool? *
Reeds eerder getennist?*
Indien reeds eerder getennist, bij welke vereniging?
Wat is uw beroep?

De tennisvereniging G.L.T.V. Cream Crackers biedt (eigen) bedrijven vele sponsor- en
promotiemogelijkheden. Zou u het interessant vinden dat de sponsorcommissie contact
met u opneemt om deze mogelijkheden te bespreken?
*

Zou u zich naast uw lidmaatschap ook (af en toe) als vrijwilliger in willen zetten voor de club?*

Bent u getipt door een bestaand lid van G.L.T.V. Cream Crackers vul hieronder dan zijn/haar
naam in. Het bestaande lid krijgt daarmee een kadobon van € 10,00 van de Stadjershal.
Naam bestaand lid:

IN TE VULLEN DOOR DE LEDENADMINISTRATIE
Fotonummer

Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik GLTV Cream Crackers om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Opmerking