Voorwaarden plaatsing

Lees eerst deze voorwaarden voor inschrijving en plaatsing en geef je dan op.

Algemeen

 1. Om deel te nemen aan de trainingen moet je lid zijn van G.L.T.V. Cream Crackers.
 2. De lessen in het zomerseizoen starten in week 14, die van het winterseizoen in week 38
 3. Onder een lesuur wordt een periode van 60 minuten verstaan. Bij een half uur is dit 30 minuten.
 4. De lesser dient in bezit te zijn van een racket, tenniskleding en tennisschoenen.
 5. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de lesser.
 6. Als een lesser zonder afmelding niet komt opdagen voor een lessencyclus, krijgt de lesser geen voorrang bij plaatsing voor het volgende trainingsseizoen. Er volgt wel een factuur.
 7. De uiterste inschrijfdatum, 20 maart voor de zomertraining en 1 september voor de wintertraining, is een harde deadline. Als alle groepen vol zijn word je bij opgave na de deadline, niet geplaatst!
 8. In de zomer lessencyclus is een uitvalmogelijkheid inbegrepen van in elk geval 2 lessen.
 9. Afmelden bij ziekte, zwangerschap blessures e.d. geeft geen recht op restitutie trainingsgelden.

Beschikbaarheid

 1. Voor groepslessen dient de lesser ten minste 2 volledige avonden beschikbaar te zijn voor een training. Kan men niet 2 volledige avonden beschikbaar zijn, dan dient men minimaal 3 avonden 3 uren beschikbaar te zijn. Kan men nooit om 18:30 of om 21:30 uur, dan moet daar tegenover staan dat de lesser minimaal 3 avonden van 19.30 - 21.30 uur beschikbaar is.
 2. Hoe meer beschikbare uren worden opgegeven bij opgave voor de lessen, hoe meer flexibiliteit bij de indeling, hoe groter de kans op plaatsing.

Trainingsindeling en-schema

 1. Indeling en schema worden bepaald doorde Technische Commissie en de trainers.
 2. Dit geldt tevens voor de bepaling van de ondergrond waarop getraind wordt, trainer, groep en groepsgrootte, en lessenreeks (9 (alleen bedoeld voor beginners die zich na 1 april aanmelden als lid en dus korter kunnen trainen), 17 of 18 in de zomer; 12 16 of 24 in de winter).
 3. De trainers hebben het recht na 3 lesweken te schuiven binnen de trainingsgroepen om ten aanzien van niveau homogene groepen te verkrijgen. Dit altijd in overleg met de lesser.
 4. In verband met de open dagen van de club, waar nieuwe leden zich nog kunnen aanmelden, kan de trainingsindeling voor de zomer op zijn vroegst 1 dag voor aanvang van de lessen worden gepubliceerd op de website www.creamcrackers.nl.

Overig

 1. De lesser dient er voor de zorgen dat de Technische Commissie en trainers een correct telefoonnummer hebben. Dit in verband met eventueel afbellen van de training.
 2. E-mailadres is een verplicht veld bij opgave voor de training. Alle communicatie verloopt per e-mail en/ of website.
 3. Eventuele onderlinge wijzigingen/ voorstellen dienen altijd voorgelegd te worden aan deTechnische Commissie en trainers. Dit geldt ook voor wijzigingen in beschikbaarheid na opgave.
 4. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist in 1e instantie de Technische Commissie en in 2e instantie het bestuur.