Voorwaarden plaatsing

Lees eerst deze voorwaarden voor inschrijving en plaatsing, zodat je tijdens de lesperiode niet voor verrassingen komt te staan.

 

ALGEMEEN

1.    Je kunt alleen deelnemen aan de trainingen als je lid bent van G.L.T.V. Cream Crackers.

2.    De lessen in het zomerseizoen starten in week 14, die van het winterseizoen in week 38.

3.    Een lesuur is 60 minuten, een les van een half uur 30 minuten.

4.    De uiterste inschrijfdatum van 20 maart voor de zomertraining en 1 september voor de wintertraining, is een harde deadline. Als alle groepen vol zijn word je bij opgave na de deadline, niet geplaatst.

5.    Om deel te nemen aan de training is het verplicht om zelf te beschikken over een tennisracket, tenniskleding en tennisschoenen geschikt voor buiten- en/of binnenbanen (afhankelijk van de banen waar je op traint). 

6.    In de zomer- en winter lessencyclus is een uitvalmogelijkheid inbegrepen van in elk geval 2 lessen.

7.    Als je niet verschijnt op de les is dit voor eigen rekening.

8.    Als je zonder afmelding niet komt opdagen voor een lessencyclus, krijgt je geen voorrang bij plaatsing voor het volgende trainingsseizoen. 

9.    Zwanger? Gefeliciteerd. Een blessure of ziekte, ontzettend vervelend. Dit geeft alleen geen recht op restitutie van lesgeld.

BESCHIKBAARHEID

1.    Voor groepslessen dient je ten minste 2 volledige avonden beschikbaar te zijn voor een training. Kan je niet 2 volledige avonden beschikbaar zijn, dan dien je minimaal 3 avonden 3 uren beschikbaar te zijn. Kan je nooit om 18.30 of om 21.30 uur, dan moet daar tegenover staan dat je minimaal 3 avonden van 19.30 tot 21.30 uur beschikbaar bent.

2.    Hoe meer beschikbare uren worden opgegeven bij opgave voor de lessen, hoe meer flexibiliteit bij de indeling, hoe groter de kans op plaatsing.

TRAININGSINDELING EN-SCHEMA

1.    De indeling en schema worden bepaald door de Technische Commissie en de trainers.

2.    Dit geldt tevens voor de bepaling van de ondergrond waarop getraind wordt, trainer, groep en groepsgrootte, en lessenreeks (9 (alleen bedoeld voor beginners die zich na 1 april aanmelden als lid en dus korter kunnen trainen), 17 of 18 in de zomer; 12 16 of 24 in de winter).

3.    De trainers hebben het recht na 3 lesweken te schuiven binnen de trainingsgroepen om ten aanzien van niveau homogene groepen te verkrijgen. Dit gaat altijd in overleg met jou.

4.    In verband met de open dagen van de club, waar nieuwe leden zich nog kunnen aanmelden, kan de trainingsindeling voor de zomer op zijn vroegst 1 dag voor aanvang van de lessen worden gepubliceerd op de website www.creamcrackers.nl.

OVERIG

1.    Het is ontzettend belangrijk dat de Technische Commissie en trainers een correct telefoonnummer van jou hebben. Dit in verband met eventueel afbellen van de training.

2.    E-mailadres is een verplicht veld bij opgave voor de training. Alle communicatie verloopt namelijk per e-mail en/of de website.

3.    Eventuele onderlinge wijzigingen/ voorstellen dienen altijd voorgelegd te worden aan de Technische Commissie en trainers. Dit geldt ook voor wijzigingen in beschikbaarheid na opgave.

4.    In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist in eerste instantie de Technische Commissie en in tweede instantie het bestuur.